logo.png
20210327.2.Cave.jpg
20210328.3.Hiking.jpg
A tiny shrine near Kodama Dam. Iwaki, Fukushima.
1973kB
2021:03:28 08:38:24
by.svg