logo.png
20150815.30.Pizza.jpg
20150818.13.Dinner.jpg
Betsy on top of Higashiyama. Hiking in Shikotsuko National Park. Hokkaido.
1374kB
2015:08:17 15:48:56
by.svg